EnglishKontakt

Barselsvikariat, Klima- og spildevandsmedarbejder til Greve Kommune

​Greve Kommune

Greve Kommune søger en kompetent og selvstændig klima- og spildevandsmedarbejder. Stillingen er et barselsvikariat i indtil videre et ½ år. 
Greve Kommune er beliggende mellem København og Køge samt tæt på S-tog. Kommunen har byområdet langs Køge Bugt og et opland med landbrug og mindre bysamfund. Kystlinjen er 8 km, og vi har 2 skovområder under tilplantning.  Store erhvervsarealer danner grundlaget for mange virksomheder og arbejdspladser. Kommunen er således attraktiv både for borgere og virksomheder. Der er løbende nybyggeri og byomdannelse, der afstedkommer nye tiltag for håndtering af regnvand og spildevand.

Kontaktperson: 
Alice Trein Petersen
Ansøgningsfrist: 
23. maj. 2018

Afdelingsleder til Center for Teknik

Vallensbæk Kommune

Kan du omsætte politiske mål, strategier og planer til holdbare resultater? Har du blik for effektive processer og udvikling? Er du en person, omgivelserne naturligt fatter tillid til? Så har vi måske jobbet til dig! 

Vallensbæk Kommune søger snarest en ambitiøs og udviklingsorienteret afdelingsleder, der skal varetage ledelsen af en ny byudviklings- og projektafdeling på det tekniske område. 

Kontaktperson: 
Centerchef Kristine Klæbel
Ansøgningsfrist: 
21. maj. 2018

Projektledere til udvikling og byggeri

Lyngby-Taarbæk Kommune

Vil du være med til at udvikle de fysiske rammer for et godt kultur-, børne- og ungdomsliv med trivsel og læring? Og kan du stå i spidsen for at udvikle og styre faglige strategier, politikker, styringsparadigmer og konkret byggeri på de kommunale bygninger sammen med en bred interessentskare? Så har vi et par interessante stillinger i Lyngby-Taarbæk kommune.

Kontaktperson: 
Krisztina Vágó
Ansøgningsfrist: 
23. maj. 2018

Erfaren projektleder til Center for Trafik og Byliv

Københavns Kommune

Er du vild med projektledelse og skarp til at få projekter implementeret og godt forankret? Er du samtidig interesseret i trafikafvikling? Så skal du læse videre.  

Trafikenheden i Center for Trafik og Byliv søger en erfaren projektleder til implementering og forankring af Københavns nye trafikmodel. 

Kontaktperson: 
Enhedschef Jakob Bülow Find
Ansøgningsfrist: 
23. maj. 2018

2 byplanlæggere søges til Plan og by

Horsens Kommune

Horsens by står midt i en forvandling fra at være en mellemstor provinsby til at blive en stor østjysk by. Forvandlingen tager udgangspunkt i den markante befolkningstilvækst, der sker i disse år – og som forventes at fortsætte. Har du lyst til at være med til at sikre en god og bæredygtig byudvikling i en af landets hurtigst voksende kommuner?
 
Vil du være med til at sikre at Horsens i 2040 er totalt forandret; midtbyen er fornyet gennem vedholdende og kreativ planlægning. 

Kontaktperson: 
Anne Schmidt Andersen
Ansøgningsfrist: 
14. jun. 2018

Planlæggere til Plan & Miljø

Struer Kommune

Kan du se dig selv i en afdeling, hvor samspillet mellem vores faglige og personlige kompetencer er vigtige i opgaveløsningen, så vi opnår gode resultater. I en afdeling hvor vi lægger vægt på, at vi kan have det sjovt sammen - samtidig med der arbejdes. Vi sætter pris på at spille hinanden gode og finder det naturligt at indgå i fællesskaber på lige fod med mange andre fagligheder.

Vores holdning til nye udfordringer er, at det er spændende og udviklende at tænke i nye løsninger. Endelig er det et must, at vi i en lille agil og modig kommune ikke er bange for at tage ansvar og vise initiativ.

Kontaktperson: 
Fagkoordinator Josefine Gert
Ansøgningsfrist: 
05. jun. 2018