EnglishKontakt

Energiplanlægger til ambitiøs klimaindsats

Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune er en ambitiøs klimakommune. Vi søger en energiplanlægger, der også vil være med til at omsætte kommunens klimamålsætninger til konkrete projekter og resultater. Energiplanlæggeren kommer til at arbejde som en del af klimaindsatsen i kommunens Energicenter, der inspirerer borgere og virksomheder til at spare energi, køre grønt og klimatilpasse.

Energiplanlæggeren skal varetage myndighedsopgaver og planlægge for varmeforsyningen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, fx i forbindelse med nye boligområder, udvidelse af forsyningsnet etc. 

Kontaktperson: 
Lone Rasmussen Otte
Ansøgningsfrist: 
09. okt. 2018

Planlægger

Brønderslev Kommune

Teknik og Miljø søger en planlægger til vores planteam, der er organiseret under Plan og Miljø i Brønderslev Kommune.

Brønderslev er inde i en god udvikling, hvor vi gennem planlægning har fokus på bosætning, erhvervsudvikling, natur og landskab. Vi arbejder med områdefornyelse i fremtidens Dronninglund, byudviklingsplaner i Brønderslev, turismestrategier og landdistriktsudvikling.

Kontaktperson: 
Asger Nielsen
Ansøgningsfrist: 
01. okt. 2018

Chef i Teknik og Miljø for Planafdelingen

Holstebro Kommune

Kan du engagere dygtige medarbejdere, omsætte planlovgivningen i meningsfulde løsninger og gå foran i udviklingen i Holstebro kommune?

- så er du måske den visionære og udviklingsorienterede chef, vi søger til at stå i spidsen for vores planafdeling. Vi har brug for en dygtig chef, som

  • kan udvikle og integrere strategiske og fysiske planer i bred forstand
  • kan sikre en effektiv og løsningsorienteret behandling af planopgaver i tæt samarbejde med omverdenen.
  • sammen med chefgruppen vil gå forrest og praktisere tværgående samarbejde, når det er bedst.
Kontaktperson: 
Anders Debel
Ansøgningsfrist: 
24. okt. 2018

Erfaren byplanlægger

COWI

Er du erfaren byplanlægger? Har du mere end fem års proceserfaring? Lægger du vægt på at skabe værdi for kunden og levere høj faglig kvalitet i dit arbejde? Vil du være med til at udvikle både dine og COWIs kompetencer inden for byplanlægning? Så er det måske dig vi leder efter.

Vi arbejder med alle byplanlægnings- og byudviklingsdiscipliner fra arealudvikling og byomdannelse til bymidter og landdistriktsudvikling. Ofte i tæt samarbejde med vores kollegaer inden for økonomi, trafik, miljø, byggeri og infrastrukturudvikling.

Kontaktperson: 
Anders Richelsen
Ansøgningsfrist: 
01. okt. 2018

Virksomhedspraktikant med interesse for provins- og landdistriktsudvikling

SeTilSiden

SeTilSiden arbejder i krydsfeltet mellem involvering, organisering og lokaludvikling. Vores arbejde kredser om de problemstillinger og udfordringer der er, når vi skal udvikle gode og sunde lokalsamfund, der bygger på de mennesker, som bor der. 

Som virksomhedspraktikant planlægger vi sammen dine konkrete arbejdsopgaver, der løses i tæt samarbejde. Som virksomhedspraktikant i SeTilSiden vil din udvikling som praktiker også være i fokus, og du vil få mulighed for at sætte dine egne kompetencer i spil, såvel som at suge ny viden til dig.

Kontaktperson: 
Marie Louise
Ansøgningsfrist: 
28. sep. 2018