EnglishKontakt

Byplanhistorisk Udvalg

Byplanhistorisk Udvalg har til opgave at belyse den nyere byplanhistorie i Danmark gennem indsamling og udgivelse af væsentligt kildemateriale, fortrinsvis indenfor en tidsmæssig afgrænsning fra tiden efter den 1. verdenskrig. 

Byplanhistorisk Udvalg har tre hovedaktiviteter

  • Byplanhistoriske seminarer afholdes en gang om året med skiftende temaer.
    Efter hvert seminar udarbejdes et seminarskrift.
  • Byplanhistoriske Skrifter er en serie publikationer, som redigeres og udgives af udvalget. 
  • Interviews med ældre byplanlæggere og andre aktører indenfor planlægningen optages og arkiveres med henblik på senere byplanhistoriske studier og forskning. Se listen over interviews her. Henvendelse til udvalget kan ske gennem Byplanlaboratoriets sekretariat

Byplanhistoriske publikationer
Det samtidshistoriske materiale, som udarbejdes af Byplanhistorisk Udvalg er samlet i et arkiv. En stor del af dette findes nu i digital form, og er derfor let tilgængeligt. Du kan via hjemmesiden få adgang til det meste af udvalgets historiske materiale indenfor følgende emner:

Byplanhistorisk Udvalg arbejder løbende på at gøre tidligere udgivne noter tilgængelige i digital form, ligesom ældre lydoptagelser søges digitaliserede. Udvalget har også en registernote over alle tidligere noter under forberedelse. Denne skal lette søgningen på emner og navne m.v. i det efterhånden ret store historiske arkivmateriale.

Læs mere om Byplanhistorisk Udvalgs virke, baggrund og medlemmer.