EnglishKontakt

Baggrund, virksomhed & medlemmer

Formål
Byplanhistoriske udvalg skal belyse den nyere byplanhistorie i Danmark gennem indsamling og beskrivelse af væsentligt kildemateriale om byplanlægningens ideologiske og teoretiske udvikling, lovgivningen bag denne og planlægningens praktiske gennemførelse.

Historie
Byplanhistorisk Udvalg blev nedsat i 1982 af Dansk Byplanlaboratorium. Udvalget består af ca. 15 medlemmer inkl. Byplanlaboratoriets direktør. Udvalget udpeger selv sine nye medlemmer.

Aktiviteter
Blandt de vigtigste aktiviteter har hidtil været det årlige “Byplanhistoriske Seminar” med emner, som det er vigtigt at belyse byplanhistorisk, og som ofte kan have stor relevans for dagens byplandebat.

For udvalgets medlemmer, der arbejder ulønnet, er det interessen og engagementet i byplanlægningens udvikling og historie som er drivkraften.

Fra hvert seminar udarbejdes et fyldigt referat i form af et skrift. Blandt andre aktiviteter kan nævnes, at udvalget ved flere lejligheder har interviewet nøglepersoner i byplanlægningen.

I økonomisk henseende søger udvalget at finansiere sin virksomhed gennem bidrag fra fonde, myndigheder, institutioner o. lign., gerne hvor et emne lægger op til en fælles interesse i et seminar eller udarbejdelse af et skrift.

Målgruppe
Udvalgets arbejde henvender sig til studerende og nuværende og tidligere udøvere af byplanfaget i alle aspekter. Udvalget er interesseret i at etablere samarbejde med kultur- og lokalhistorikere og andre, der beskæftiger sig med samfundsudviklingen i den nævnte periode. Udvalget tager også gerne kontakt med personer, der har en byplanrelevant historie at fortælle f.eks. om egne oplevelser eller om deltagelse i en planlægningsproces.

Byplanhistorisk Udvalgs medlemmer, august 2016
Arkitekt Inge Alstrup Arkitekt Michaela Brüel (Formand)
Arkitekt Jens Clemmensen
Arkitekt Karsten Jørgensen
Arkitekt Grethe Silding
Mag.scient.soc. Niels Helberg
Geograf Ole Christiansen (Næstformand)
Professor em. mag.art. Sven Illeris
Professor em. arkitekt maa Peder Boas Jensen
Direktør Ellen Højgaard Jensen
Museumsleder mag. art. Poul Sverrild
Centerleder mag.scient.soc. Hans Kristensen
Arkitekt, Ph.d. Helle Juul
Journalist Jonas Møller