EnglishKontakt

Byplanhistoriske seminar noter og programmer

Byplanhistoriske seminarer afholdes en gang om året med skiftende temaer. Der er indtil nu afholdt 17 seminarer. De øvrige seminar noter kan findes og bestilles blandt de samlede Byplanhistoriske Noter.

Note 67. Arkitektonisk planlægning i by og land 28. seminar, november 2011. Kulturværftet i Helsingør Noten drøfter forandringerne i de fysiske strukturer for at forstå, hvilke konsekvenser denne udvikling i fremtiden kan have for landskabets og byernes arkitektur. Hvordan forstår og forvalter vi den arkitektoniske arv i vore omgivelser? Hvilken betydning tillægger vi i dag arkitekturen i den moderne planlægning af landskab og by? Red. Inge Alstrup, Gregers Algreen-Ussing, Poul Sverrild og Ib Asger Olsen. 76 s. PRIS: 150 kr. BESTIL Hent pdf.

note_66_forside.png

Note 66. Fra Grænseløs Optimisme til Kritisk Eftertanke 27. seminar, november 2010. Statens Byggeforskningsinstitut. Denne note er nøje semmenknytttet med Note 65, idet begge udgivelsen af begge publikationer er det afsluttende led i i forskningsprojektet "Byplankonsulenttegnestuerne i 1960´erne og 70´erne". Seminaret - og hermed Note 66 - indgår som et supplement til de interview, der er bearbejdet i Note 65. Red. Vibeke Dalgas og Hans Kristensen. 2011. 96 s. PRIS: 150 kr. BESTIL Hent pdf.

note_64_forside.png

Note 64. Bygenbrug 26. seminar, november 2009. Kunstakademiets Arkitektskole. På seminaret By-genbrug blev det diskuteret, hvordan og hvorvidt fremtidens byplanlægning kan bidrage til bæredygtighed gennem genanvendelse af fysiske strukturer, der mister deres funktionelle betydning. I den nye seminarnote er de 6 kritiske oplæg fra seminariet om konkrete udviklinger i Danmark samlet. Red. Peder Boas Jensen. 2010. 66 s. PRIS: 150 kr. BESTIL Hent pdf.

note_63_forside.png

Note 63. Bilen og byen 25. seminar, november 2008. Trekanten - Københavns Miljøforum. Emnerne er bilanvendelsens og vejplanlægningens historie og forhold til den øvrige samfundsudvikling. Særlige indlæg behandler overdækningen og senere frilæggelsen af Århus Å samt trafikplanlægningen i København. Red. Sven Illeris og Jens Clemmensen. 2009. 94 s. PRIS: 150 kr. BESTIL Hent pdf.

note_60_forside.png

Note 60. Byen og den byhistoriske kartografi. 24. seminar, november 2007. RUC. Red. Vibeke Dalgas, Søren Bitsch, DCfB. 2008. 101 s. PRIS: 100 kr. BESTIL Hent pdf.

 

 

note_59_forside.png

Note 59. Industri- og erhvervsvirksomheder i byplanlægningen 1938-2007. 23. seminar, september 2007. Den Kongl. Veterinær- og Landbohøjskole. Red. Ib Asger Olsen. 2008. 90 s. PRIS: 100 kr. BESTIL Hent pdf.

 

Note 57. Dansk planlægning - hvor kom ideerne fra - hvordan blev planerne? 22. seminar sept. 2006, Køge Red. Jens Clemmesen. 2008. 64 s. PRIS: 100 kr. BESTIL Hent pdf.